ΙΟΥΝΙΟΣ 2017: Επαναπιστοποιηση ISO BIEMET AEBE

Επαναπιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 για την εταιρία
ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ

Η εταιρεία ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ Βιομηχανία Συστημάτων Αποθήκευσης επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα με το πρότυπο του διεθνούς συστήματος διαχείρισης ποιότητος ΕΝ ISO 9001:2008 από το διεθνή και πλέον αξιόπιστο οργανισμό Πιστοποιήσεων TUV Hellas. Η επαναπιστοποίηση αφορά τις διαδικασίες σχεδιασμού, παραγωγής, εμπορίας και εγκατάστασης μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί η ΒΙΕΜΕΤ κατέχει πιστοποίηση ISO εδώ και 20 χρόνια, ενώ με την 45χρονη και πλέον εμπειρία της στην εφαρμογή μεταλλικών κατασκευών έχει καταξιωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης στο χώρο του εξοπλισμού αποθηκών. Η εταιρία ήδη προετοιμάζεται για τη μετάβαση του συστήματος της στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέσα στο 2018.

Με πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και με τις υψηλότερες κατασκευές στο ενεργητικό της Η ΒΙΕΜΕΤ προσφέρει αξιόπιστες, οικονομικοτεχνικές λύσεις στον εξοπλισμό αποθηκών.


 

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ