Εγκαταστασεις

Η ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ στις ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στης Αχαρνές Αθηνών εκτάσεως 10.000 τ.μ. με ειδικευμένο προσωπικό, επεξεργάζεται προϊόντα από χάλυβα ψυχρής εξέλασης λεπτόστοιχών διατομών, σε όλες τις φάσεις κατεργασίας τους μέχρι το τελικό προϊόν.

Η βιομηχανία με καθετοποιημένη παραγωγή από την πρώτη ύλη σε coil έως την τελική βαφή από επεξεργασία σε τελευταίου τύπου μηχανήματα δίδεται στην κατανάλωση προς χρήση μετά τους απαραίτητους ελέγχους και βάση του προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008.

Επιφανειακή Προστασία  - Βαφή

Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας μετά την τελική τους διαμόρφωση, υφίστανται τις εξής κατεργασίες:

  • Aπολίπανση εν θερμώ και φωσφάτωση των επιφανειών εν θερμώ
  • Bαφή και ψήσιμο του χρώματος σε 200 C ° με βαφή πούδρας.

Στη συνέχεια το προϊόν μεταφέρεται στο χώρο του πελάτη και αρχίζει η εγκατάσταση από ειδικευμένα & έμπειρα συνεργεία.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ