Συστημα Drive In

Τα ράφια παλέτας ελεύθερης διέλευσης τύπου Drive In αποτελούνται από σύνολο επιπέδων με μορφή εσωτερικών διαδρόμων φόρτωσης παλετών σε οδηγούς στήριξης.

Το περονοφόρο όχημα εισάγεται στους διαδρόμους με το φορτίο υπερυψωμένο πάνω από το επίπεδο φόρτωσης.

Οδηγοί εδάφους μπορούν να διευκολύνουν τους ελιγμούς του περονοφόρου οχήματος, βοηθώντας την κίνηση και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ατυχήματος.

Ελάχιστος δυνατός αριθμός διαδρόμων φόρτωσης με μέγιστη κάλυψη διαθέσιμου χώρου (85%). Ιδανικό σύστημα για ομοιογενή προϊόντα όπου η άμεση πρόσβαση σε θέση παλέτας δεν είναι αποφασιστικός παράγοντας.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ