Συστημα Ραφιων Στενων Διαδρομων

Τα ράφια στενών διαδρόμων αποτελούν την πιο κατάλληλη λύση για αποθήκευση σε μεγάλο ύψος. Το σύστημα αποτελείται από σειρές συμβατικών ραφιών back to back και μονές σειρές στα άκρα. Στο σύστημα στενών διαδρόμων το σημαντικότερο ρόλο παίζει το ανυψωτικό και ο διάδρομος λειτουργίας του. Τα μηχανήματα VNA απαιτούν κατά μέσο όρο διάδρομο λειτουργίας 1.600mm.

Για να κινηθεί το VNA στους διαδρόμους πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα οδηγών δαπέδου είτε με μεταλλικούς οδηγούς είτε με επαγωγικό καλώδιο τοποθετημένο στο πάτωμα.

Αποτελεί την ιδανική λύση για μεγάλες αποθήκες με συνεχή διακίνηση παλετών.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ