Συστημα Κεκλιμενων Ραφιων

Το σύστημα κεκλιμένων ραφιών (live storage Pallet Racks) πολλαπλασιάζει τον αποθηκευτικό χώρο, μειώνοντας σημαντικά τους διαδρόμους ανάμεσα στα ράφια. Το σύστημα βασίζεται στη λογική FIFO (First In First Out) όπου οι παλέτες φορτώνονται από τη μία πλευρά και εκφορτώνονται από την αντίθετη πλευρά. Οι παλέτες κινούνται σύμφωνα με την αρχή της βαρύτητας πάνω σε διαδρόμους περιστρεφόμενων κυλίνδρων (ράουλα) υπό κλίση 4%.

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου συστήματος είναι ότι δέχεται μεγάλο αριθμό παλετών σε βάθος και η ταχύτητα κίνησης τους ελέγχεται με ειδικούς μηχανισμούς και κυλίνδρους επιβράδυνσης. Ειδικοί μηχανισμοί διαχωρισμού υποβοηθούν την έξοδο της παλέτας από το σύστημα χωρίς να δέχεται πίεση από τις ακόλουθες. Η απαιτούμενη κλίση των διαδρόμων κίνησης των παλετών επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση των δοκίδων κατά τη διεύθυνση βάθους του συστήματος.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ