Συστημα Push Back Rack

Αυτό το σύστημα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό πυκνότητας διακίνησης παλέτας συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο εφαρμοσμένο αποθηκευτικό σύστημα. Προσφέρει γρήγορο ρυθμό απόδοσης χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είναι μια μορφή ραφιού όπου οι παλέτες αποθηκεύονται η μία δίπλα στην άλλη, δύο, τρεις ή τέσσερις εις βάθος. Χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα που λειτουργεί έξω από το ράφι οι παλέτες φορτώνονται επάνω σε ένα τηλεσκοπικό τροχιόδρομο με μία μικρή κλίση προς τα πάνω. Το ανυψωτικό σπρώχνει την παλέτα σε βάθος, μέσα στο ράφι.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ