Κυλιομενα ραφια χαρτοκιβωτιων

Με το συγκεκριμένο σύστημα κυλιόμενων ραφιών για χαρτοκιβώτια η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι αναγκαία. Το σύστημα είναι ιδανικό όταν υπάρχει υψηλή συχνότητα αποθήκευσης και περισυλλογής παραγγελιών καθώς επίσης και έλλειψη χώρου.
Λειτουργεί με την αρχή FIFO (First In First Out): Τα χαρτοκιβώτια παλέτες τοποθετούνται επάνω, στο ανώτερο τμήμα όπου μεταφέρονται με μια ελεγχόμενη ταχύτητα με τη βοήθεια της βαρύτητας κατά μήκος του συστήματος στο τέλος και είναι έτοιμες για περισυλλογή. Αυτό το είδος αποθήκευσης μειώνει την απόσταση που πρέπει να διανύσει o picker εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χώρο αποθήκευσης συγκρινόμενο με ένα συμβατικό, στατικό σύστημα αποθήκευσης.

Πλεονεκτήματα:
- Ταχεία ανανέωση αποθεμάτων με τη χρήση συστήματος (FIFO)
- Εξοικονόμηση χρόνου στη φορτοεκφόρτωση
- Επιτρέπει στον χειριστή να διατηρεί λεπτομερή κατάλογο καταγραφής, ισοζύγιο προϊόντων και μειώνει τον κίνδυνο ζημιών από θραύση.
- Άριστο έλεγχο αποθηκευμένων προϊόντων

Με το συγκεκριμένο σύστημα κυλιόμενων ραφιών για χαρτοκιβώτια η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι αναγκαία. Το σύστημα είναι ιδανικό όταν υπάρχει υψηλή συχνότητα αποθήκευσης και περισυλλογής παραγγελιών καθώς επίσης και έλλειψη χώρου.

Λειτουργεί με την αρχή FIFO (First In First Out): Τα χαρτοκιβώτια παλέτες τοποθετούνται επάνω, στο ανώτερο τμήμα όπου μεταφέρονται με μια ελεγχόμενη ταχύτητα με τη βοήθεια της βαρύτητας κατά μήκος του συστήματος στο τέλος και είναι έτοιμες για περισυλλογή. Αυτό το είδος αποθήκευσης μειώνει την απόσταση που πρέπει να διανύσει ο picker εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χώρο αποθήκευσης συγκρινόμενο με ένα συμβατικό, στατικό σύστμα αποθήκευσης.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ