Φιλοσοφια μας

Αποστολή μας είναι να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητος που είναι ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικές.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση: η επίτευξη άριστων σχέσεων με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, σύμφωνα με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Από το 1972 η ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ ηγείται στη Ελληνική αγορά συστημάτων αποθήκευσης με κύριο γνώμονα της την ποιότητα και την υπευθυνότητα.

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ