Μεταλλικές Σχάρες Τύπου DOSP

Η πιο συνηθισμένη χρήση των μεταλλικών σχαρών είναι η επίστρωση δαπέδου σε πατάρια ή η κατασκευή σκάλας για πρόσβαση σε πατάρι

Διάτρητα Γωνιακά Ελάσματα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των διάτρητων γωνιακών ελασμάτων είναι ότι και τα τέσσερα ελάσματα μπορούν να προσαρμοστούν μαζί σε μία κατασκευή

Μεταλλικά Ράφια

Τα μεταλλικά ράφια παράγονται σε δύο τύπους

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ