Σύστημα Back to Back

Το σύστημα αποθήκευσης παλετών back to back είναι το πιο συνηθισμένο για την αποθήκευση παλετοποιημένων προϊόντων...

Σύστημα Drive In

Τα ράφια παλέτας ελεύθερης διέλευσης τύπου Drive In αποτελούνται από σύνολο επιπέδων με μορφή εσωτερικών διαδρόμων ...

Σύστημα Ραφιών Στενών Διαδρόμων

Τα ράφια στενών διαδρόμων αποτελούν την πιο κατάλληλη λύση για αποθήκευση σε μεγάλο ύψος. Το σύστημα αποτελείται από σειρές ...

Σύστημα Κεκλιμένων Ραφιών

Το σύστημα κεκλιμένων ραφιών (live storage Pallet Racks) πολλαπλασιάζει τον αποθηκευτικό χώρο, μειώνοντας σημαντικά τους διαδρόμους

Σύστημα Push Back Rack

Αυτό το σύστημα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό πυκνότητας διακίνησης παλέτας συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο

Σύστημα Mobile Racking

Το κινούμενο σύστημα αποθήκευσης είναι ένα συμβατικό σύστημα αποθήκευσης (conventional pallet racking system) τοποθετημένο επάνω

Βιομηχανικό Πατάρι

Η εγκατάσταση ενός παταριού είναι η ιδανική λύση για την πλήρη εκμετάλλευση κάθε βιομηχανικού ή επαγγελματικού χώρου. Τα πατάρια ...

Κυλιόμενα ράφια χαρτοκιβωτίων

Με το συγκεκριμένο σύστημα κυλιόμενων ραφιών για χαρτοκιβώτια η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι αναγκαία. Το σύστημα είναι...

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ